MICPRG opdracht 4c.

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Academie voor Technology, Innovation & Society Delft groep EQ1.2.

Dimmer.

De analoge spanning op pin PA0 = ADC0 van de AVR STK500 systemen van de opleiding Elektrotechniek aan de Academie voor Technology, Innovation & Society Delft kan met een potentiometer geregeld worden tussen de 0 en 5 V. De uitgang PB3 = OC0 van deze systemen is verbonden met LED3. Schrijf een programma wat ervoor zorgt dat LED3 met behulp van de potentiometer gedimd kan worden. Als de potentiometer richting de + wordt gedraaid moet de LED feller gaan branden. Als de potentiometer richting de - wordt gedraaid moet de LED minder fel gaan branden.

Uitleg en tips.

Met behulp van het ADLAR van het ADMUX register kan het resultaat van de ADC conversie eenvoudig met een nauwkeurigheid van 8 bits worden ingelezen. Het gebruik van het ADLAR bit is niet besproken in de les maar wordt in de ATmega32 datasheets duidelijk uitgelegd.

Aanpak.

Maak een stappenplan en maak voordat je een (deel)programma gaat coderen eerst een ontwerp op papier. De practicumdocent zal naar dit stappenplan en ontwerp vragen bij het aftekenen van je opdracht.