Opsteekprintje voor STK500.

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Academie voor Technology, Innovation & Society Delft.

Bij de practica INLMIC en MICPRG maken we gebruik van een STK500 met een zelfgemaakt opsteekprintje. Dit printje is in 2006 ontworpen en gefabriceerd door 3 studenten van onze opleiding Elektrotechniek: Marcel Tersteeg, Jos van Tongeren en Barry van Hattum.

Het opsteekprintje bevat:

Gegevens STK500.

Gegevens opsteekprintje.

Pinnen ATmega32.

Pin Pin afko Pin naam Unit Gebruikt voor
PA0 ADC0 Analog Digital Converter Input Channel 0 ADC - Switch 0 Potmeter
PA1 ADC1 Analog Digital Converter Input Channel 1 ADC LCD E Switch 1
PA2 ADC2 Analog Digital Converter Input Channel 2 ADC LCD R/W Switch 2
PA3 ADC3 Analog Digital Converter Input Channel 3 ADC LCD RS Switch 3
PA4 ADC4 Analog Digital Converter Input Channel 4 ADC LCD D4 Switch 4 Weerstand Meter Output 470 via Analoge Schakelaar ADG712.
PA5 ADC5 Analog Digital Converter Input Channel 5 ADC LCD D5 Switch 5 Weerstand Meter Output 15K via Analoge Schakelaar ADG712.
PA6 ADC6 Analog Digital Converter Input Channel 6 ADC LCD D6 Switch 6 Weerstand Meter Output 470K
PA7 ADC7 Analog Digital Converter Input Channel 7 ADC LCD D7 Switch 7 Weerstand Meter Output via Analoge Schakelaar ADG712.
PB0 XCK/T0 USART Eternal Clock Input/Output
Timer/Counter0 External Counter Input
USART
Timer0
LED 1
PB1 T1 Timer/Counter1 External Counter Input Timer1 LED 2 Frequentie generator (met serie weerstand) via Analoge Schakelaar ADG712
PB2 INT2/AIN0 External Interrupt 2 Input
Analog Comperator Positive Input
Interrupt
Comperator
LED 3 PCF8563 !INT (met serie weerstand)
PB3 OC0/AIN1 Timer/Counter0 Output Compare Match Output
Analog Comperator Negative Input
Timer0
Comparator
LED 4
PB4 /SS SPI Slave Select Input SPI LED 5 CE TC72
PB5 MOSI SPI Bus Master Output/Slave Input SPI LED 6 SDI TC72
PB6 MISO SPI Bus Master Input/Slave Output SPI LED 7 SDO TC72 (met serie weerstand)
PB7 SCK SPI Bus Serial Clock SPI LED 8 SCK TC72
PC0 SCL Two-wire Serial Bus Clock Line I2C I2C PCF8563
PC1 SDA Two-wire Serial Bus Data Input/Output Line I2C I2C PCF8563
PC2 TCK JTAG Test Clock JTAG JTAG pin 1
PC3 TMS JTAG Test Mode Select JTAG JTAG pin 5
PC4 TDO JTAG Test Data Out JTAG JTAG pin 3
PC5 TDI JTAG Test Data In JTAG JTAG pin 9
PC6 TOSC1 Timer Oscillator Pin 1 Timer2 32.768 kHz kristal
PC7 TOSC2 Timer Oscillator Pin 2 Timer2 32.768 kHz kristal
PD0 RXD USART Input Pin USART R2OUT
PD1 TXD USART Output Pin USART T2IN
PD2 INT0 External Interrupt 0 Input Interrupt Weerstand Meter Input 470
PD3 INT1 External Interrupt 1 Input Interrupt Weerstand Meter Input 15K
PD4 OC1B Timer/Counter1 Output Compare Match B Output Timer1 Weerstand Meter Input 470K
PD5 OC1A Timer/Counter1 Output Compare Match A Output Timer1 Speaker
PD6 ICP1 Timer/Counter 1 Input Capure Pin Timer1 Frequentie generator (met serie weerstand)
PD7 OC2 Timer/Counter2 Output Compare Match Output Timer2 -

Problemen.

Er zijn een aantal problemen met het opsteekprintje. Om deze reden zal er in november 2012 een redesign worden gemaakt door Jeroen Paanakker.