Het gebruik van de seriële poort op een Windows PC.

© Harry Broeders.

Deze pagina is bestemd voor studenten van de Haagse Hogeschool - Academie voor Technology, Innovation & Society Delft.

Introductie.

Een goede introductie over het programmeren van de seriële poort kun je vinden het door Robertson Bayer geschreven document Windows Serial Port Programming . Dit is voldoende voor MICPRG.

Voorbeeldprogramma.

Het onderstaande Windows programma winserial.c verstuurt een 'S' via de seriële poort COM1 9600-7-E-1 en zet daarna alle binnenkomende karakters op het scherm totdat een 'Q' wordt ontvangen.

#include <stdio.h>
#include <windows.h>

HANDLE initCom(int comPortNumber) {
  DCB dcb;
  HANDLE hCom;
  BOOL fSuccess;
  char comPortName[20];
  sprintf(comPortName, "\\\\.\\COM%d", comPortNumber);
  hCom = CreateFileA(comPortName, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, 0, NULL);
  if (hCom == INVALID_HANDLE_VALUE) {
    MessageBoxA(0, "Fout: De seriële poort kan niet geopend worden!", "Fout", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
    exit(-1);
  }
  fSuccess = GetCommState(hCom, &dcb);
  if (!fSuccess) {
    MessageBoxA(0, "Fout: De instellingen van de seriële poort kunnen niet gelezen worden!", "Fout", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
    exit(-1);
  }
  dcb.fParity = TRUE;
  dcb.BaudRate = CBR_9600;
  dcb.ByteSize = 7;
  dcb.Parity = EVENPARITY;
  dcb.StopBits = ONESTOPBIT;
  dcb.fOutxCtsFlow = FALSE;
  dcb.fOutxDsrFlow = FALSE;
  dcb.fDtrControl = DTR_CONTROL_DISABLE;
  dcb.fDsrSensitivity = FALSE;
  dcb.fOutX = FALSE;
  dcb.fInX = FALSE;
  dcb.fRtsControl = RTS_CONTROL_DISABLE;
  fSuccess = SetCommState(hCom, &dcb);
  if (!fSuccess) {
    MessageBoxA(0, "Fout: De instellingen van de seriële poort kunnen niet aangepast worden!", "Fout", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
    exit(-1);
  }
  return hCom;
}

char readCom(HANDLE hCom) {
  char inBuffer[2] = " ";
  unsigned long nBytesRead;
  while (ReadFile(hCom, &inBuffer, 1, &nBytesRead, NULL) && nBytesRead == 0);
  if (nBytesRead != 1) {
    MessageBoxA(0, "Fout: De seriële poort kan niet uitgelezen worden!", "Fout", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
    exit(-1);
  }
  return inBuffer[0];
}

void writeCom(HANDLE hCom, char c) {
  char outBuffer[2] = " ";
  unsigned long nBytesWritten;
  outBuffer[0] = c;
  WriteFile(hCom, &outBuffer, 1, &nBytesWritten, NULL);
  if (nBytesWritten != 1) {
    MessageBoxA(0, "Fout: De seriële poort kan niet beschreven worden!", "Fout", MB_OK | MB_ICONEXCLAMATION);
    exit(-1);
  }
}

void closeCom(HANDLE hCom) {
  CloseHandle(hCom);
}

int main(void) {
  HANDLE hCom;
  char in;
  hCom = initCom(1);
  printf("Er wordt nu een S verstuurd.\n");
  writeCom(hCom, 'S');
  printf("Ontvangen karakters worden op het scherm gezet totdat een Q wordt ontvangen.\n");
  do {
    in = readCom(hCom);
    if (in != 'Q') {
      putchar(in);
    }
  } while (in != 'Q');
  closeCom(hCom);
  printf("\nEINDE.\n");
  getchar();
  return 0;
}

Het onderstaande ATmega32 programma avrserial.c wacht tot er een 'S' binnekomt via de seriële poort 9600-7-E-1 en verstuurt daarna de tekst "HalloQ" via de seriële poort.

#include <avr/io.h>

int main(void) {
  char c;
  // 9600-7-E-1
  UCSRA = 0x00;
  UCSRB = 0x18;
  UCSRC = 0xA4;
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 23;
  while(1) {
    while (~UCSRA & 1<<RXC);
    if (UCSRA & (1<<FE | 1<<DOR | 1<<PE)) {
      c = UDR;
      while (~UCSRA & 1<<UDRE);
      UDR = '?';
    }
    else {
      c = UDR;
      if (c == 'S') {
        char s[] = "HalloQ";
        int i;
        for (i = 0; s[i] != '\0'; i++) {
          while (~UCSRA & 1<<UDRE);
          UDR = s[i];
        }
      }
    }
  }
  return 0;
}

Als de "SPARE" seriële poort van het STK500 practicumbord verbonden wordt met COM1 van de PC dan geeft het windowsprogramma de volgende uitvoer:

Als de COM1 poort bezet is (door een ander programma) verschijnt de volgende foutmelding:

Details.

Alle details kun je vinden op de MSDN site (Microsoft Developers Network).