Digitale Systemen

Vakken
INLDIG
DIGSE1
DIGSE2
PRODIG

Verwante vakken
GESPRG
INLMIC
MICPRG
PLCTEC

Projecten
Quartus
Old School
LaTeX

Links
Websites
Boeken

Informatie
Contact
De opleiding

Op deze site staat informatie over de vakken die behoren tot de leerlijn Digitale Techniek van de opleiding Elektrotechniek aan De Haagse Hogeschool (locatie Delft).

De leerlijn bestaat uit drie vakken gevolgd door een project.

Inleiding Digitale Techniek introduceert het vakgebied bij de studenten.

Digitale Systeem Engineering 1 bouwt verder op de inleiding en legt een basis voor het ontwerpen van digitale systemen met behulp van VHDL

Digitale Systeem Engineering 2 laat zien hoe complexe systemen in delen gepartitioneerd kunnen worden

Project Digitale Systemen is een tweedejaarsproject waarin alle elementen van de digitale techniek samen komen.

Daarnaast staat op deze site een aantal verwante vakken. Inleiding Microcontrollertechniek vertelt over de opbouw en low-level programmering van een microcontroller. Microcontroller programmeren in C borduurt hierop verder. In het vak PLC programmeren wordt de werking, opbouw en programmering van een PLC uitgelegd.

Deze website gebruikt geen cookies.

Digitale Systemen