Digitale Systemen

Vakken
CPROUC
DIGTEC

Oude vakken
INLMIC
MICPRG
PLCTEC
INLDIG
DIGSE1
DIGSE2

Projecten
Quartus
Old School
LaTeX

Links
Websites
Boeken

Informatie
Contact
De opleiding

Inleiding Microcontrollertechniek

Het vak Inleiding Microcontrollertechniek behandelt de beginselen van de microcontrollertechniek aan de hand van de populaire ATmega32-controller. Aan bod komen de opbouw van de ATmega-serie (Core, RAM, Flash, EEPROM), het programmeren van de controller in assembler, het gebruik van de general purpose I/O-poorten, de opbouw en de werking van de stack en er wordt een eerste kijk gegeven over (externe) interrupts en Timer/Counter 0. Het praktische werk wordt gedaan met een STK500, de JTAGICE mkII en AVR Studio 6. Programmeren in C op de ATmega32, alsmede het behandelen van geavanceerde periferie, wordt gegeven in het vak MICPRG.

 

Boek
Het volgende boek wordt gebruikt:

The Avr Microcontroller and Embedded Systems Using Assembly and C; Using Arduino Uno and Atmel Studio, Muhammad Ali Mazidi et al.
ISBN: 9780997925968.

Dit boek wordt ook gebruikt bij het vak MICPRG.

 

Slides
Hieronder staan PDF-afdrukken van de PowerPoint slides zoals die in de colleges worden gebruikt.

Studiewijzer Introductie van het vak, inhoud en studiebelastingsuren
26-08-2021
Week 1 Introductie computersystemen, opbouw processor, microcontroller
31-08-2020
Week 2 Opbouw ATmega32 controller, instructies, operands
26-08-2018
Week 3 Addressing modes, I/O ports, vergelijken, beslissen
Code: sum_asm.zip
28-09-2018
Week 4 Wachtlussen, stack en subroutines
Code: delayloop_zeroflag.zip delayloop_carryflag.zip
26-08-2018
Week 5 Introductie interrupts, externe interrupts, Timer/Counter 0 (normal en CTC-mode)
Code: tc0_100hz.zip int0_ex.zip
01-10-2018
Week 6 Gestructureerd programmeren in assembler (in ontwikkeling)
Week 7 Bespreken proeftoets
04-10-2018

Deze tutorial wordt gebruikt bij het uitvoeren van de practicumopdrachten.

Proeftoets
Hierbij de proeftoets. De uitwerkingen kunnen via de contactpagina opgevraagd worden.

Digitale Systemen