Digitale Systemen

Vakken
INLDIG
DIGSE1
DIGSE2
PRODIG

Verwante vakken
INLMIC
MICPRG
PLCTEC

Projecten
Quartus
Old School
LaTeX

Links
Websites
Boeken

Informatie
Contact
De opleiding

Inleiding Digitale Techniek

Inleiding Digitale Techniek (INLDIG) introduceert het vakgebied bij de studenten. Het is een eerste kennis-making met booleaanse algebra, logische functie en minimaliseren. Daarnaast leert dit vak de studenten systematisch een logische schakeling te ontwerpen vanuit een geschreven specificatie. Binaire getallen, binair rekenen en two's complement getallen zorgen ervoor dat de studenten de rekenmethodieken beheersen die in computers gebruikt worden. Er wordt een begin gemaakt met het fenomeen geheugen en geheugenwerking, latches, flipflops en (schuif-)registers. De theorie wordt in de praktijk gestaafd met een aantal opdrachten. Hiervoor wordt de Quartus II-omgeving van Altera gebruikt, in combinatie met het DE0-bord van Terasic. Voor simulatie wordt ModelSim gebruikt.

 

Dictaat
Bij dit vak wordt een dictaat gebruikt. Een concept is beschikbaar (update 12-10-2018).

 

Slides
Tijdens de colleges wordt gebruikt gemaakt van een aantal PowerPoint-presentaties.

Introductie
Studiewijzer
Introductie van het vak, inhoud en studiebelastingsuren, studiewijzer.
27-08-2018
Week 1 Historie, elementaire poorten, vereenvoudigingswetten, De Morgan, NAND/NOR als universele bouwsteen.
Project: inldig_gates.zip
26-08-2018
Week 2 Introductie binair talstelsel en codes, zoals BCD en Gray-code, ASCII-code, omzetting naar decimaal, hexadecimaal en omgekeerd, 7 segment display, 7 segment decoder.
26-08-2018
Week 3 Schakelalgebra, waarheidstabellen, begrip minterm, Karnaughdiagrammen inclusief don't cares (maximaal vier variabelen), multiplexer, demultiplexer.
26-08-2018
Week 4 Elementair binair rekenen, Half Adder en Full Adder, tellen, vermenigvuldigen, delen
26-08-2018
Week 5 Two's complement representatie, omzetting van two's complement naar decimaal en omgekeerd, subtractor, overflow, optellen van BCD-getallen.
26-08-2018
Week 6 Geheugenelementen; latch (SR), gated latch (SR- en D-), master-slave flipflops (D- en JK-), timing (setup, hold, minimum en maximum propagatietijd), registers.
Project: dflipflops.zip
26-08-2018
Week 7 Bespreken proeftoets.
08-10-2018

Opgaven slides
In de slides staan opgaven gegeven. Deze kunnen hier gevonden worden (met uitwerkingen) (update 09-10-2018).

 

Practicum
Tijdens het practicum wordt een aantal opdrachten uitgewerkt. De tutorial is geschreven voor Quartus II v11 maar werkt ook prima met v12/13. Er is een installatiehandleiding voor Windows en Linux, helaas draait Quartus niet op OS-X. Let op: het gebruikte DE0-bordje wordt vanaf versie 14 NIET meer ondersteund, gebruik bij voorkeur versie 13.0sp1.

week 1 opdracht
tutorial
files-zip
Tutorial Quartus 11.1 en ModelSim 10.0. Het zip-bestand is nodig bij het uitvoeren van de tutorial. Een aantal bestanden wordt ook bij de andere opdrachten gebruikt.
07-09-2018
week 2
opdracht
poorten.zip
Eenvoudige opdracht waarbij een tweetal functies met poorten moet worden gerealiseerd.
14-09-2018
week 3 opdracht
seven_seg.zip
De bekende 7-segment display met behulp van een decoder en poorten.
07-09-2018
week 4 opdracht
add3.zip
bin8_to_bcd10.zip
De Add-3 module die gebruikt wordt bij het bekende Double Dabble algoritme.
07-09-2018
week 5 opdracht
full_adder.zip
Ontwikkeling van een 4-bit Full Adder uit 1-bit Full Adders.
07-09-2018
week 6 opdracht
comparator.zip
Een 4-bit 2's complement comparator die aangeeft of het ene getal groter of kleiner is dan het andere getal of aangeeft of de twee getallen gelijk zijn.
07-09-2018
week 7 - Geen opdracht, uitloopweek

 

Toetsen
Bekijk de toets van 31 oktober 2014 en de uitwerkingen.
Bekijk de proeftoets. Uitwerkingen kunnen worden opgevraagd via de contactinformatie.

Digitale Systemen