Digitale Systemen

Vakken
CPROUC
DIGTEC

Oude vakken
INLMIC
MICPRG
PLCTEC
INLDIG
DIGSE1
DIGSE2

Projecten
Quartus
Old School
LaTeX

Links
Websites
Boeken

Informatie
Contact
De opleiding

Project Digitale Systemen

Het Project Digitale Systemen (PRODIG) draait volledig om het realiseren van een complex digitaal systeem in een FPGA. Alle kennis en vaardigheden uit de vakken INLDIG, DIGSE1 en DIGSE2 komen hier samen. De studenten werken in teams van ongeveer zes personen aan het project. Naast de (technische) realisatie wordt ook een ontwerpdocument opgeleverd met daarin de opbouw van het ontworpen systeem, ontwerp-keuzen en detailbeschrijving van het ontwerp.

Het projectboek kan hier gedownload worden. Er is ook een versie die geschikt is voor een tablet. Bij dit project wordt gebruik gemaakt van de competentiies van het domein Engineering.

Er wordt gebruik gemaakt van het Double Dabble algoritme voor het omzetten van binaire getallen naar BCD-getallen. Zie hier voor meer informatie.

 

Hieronder vind je een aantal VHDL-beschrijvingen die gebruikt worden bij het project.

prodig_ad7813_sim.zip Een VHDL-implementatie van de AD7813 Analog Digital Converter die gesynthetiseerd kan worden op een DE0-bordje. Uiteraard betreft het hier niet om een echte ADC maar om een simulatie-model.
08-06-2014
prodig_lcd_driver_hd44780.zip Een VHDL-implementatie van een driver voor de bekende HD44780 LCD-driver-IC. Dit project is gepubliceerd op OpenCores.
27-09-2018
prodig_hall_sensor_sim.zip Een VHDL-implementatie van een Hall-sensor op de trapas van de hometrainer. Geeft elk rondje een puls af, met dender.
09-02-2016
Digitale Systemen